Vi vill tacka Falkenberg-Kattegatt Rotaryklubb för bidraget på 5.000:- till Transparent Aid. Bidraget kommer väl till pass och vi kommer att återrapportera för vilket projekt eller ändamål de används.