Det finns föreningar som har bedrivit och fortfarande bedriver välgörenhet på ett sätt som gör att förtroendet för liknande föreningar som Chhahari Europe har påverkats mycket negativt. Svaret på det är transparens och att vi måste marknadsföra oss på ett annat sätt. Fr.o.m 2017-09-15 så är Chhahari Europe registrerad hos Skatteverket som Transparent Aid under samma organisationsnummer som tidigare (802476-8106).

Transparent Aid fortsätter att stödja Chhahari Nepal som vanligt. Utöver det så kommer Transparent Aid ska fungerar som en paraplyorganisation för andra organisationer men även privatpersoner som vill arbeta transparent och stödja utsatt barn runt om i världen. Vi får på det här sättet ett större nätverk där vi kan samverka och hjälpa varandra och i slutändan barnen på ett bättre sätt.

För mer information kontakta, Jari Kinnunen på info@transparent-aid.org eller mobil +46 730 222 040.