Transparent Aid (802476-8106) är en ideell organisation som består av ett nätverk av medlemmar som arbetar med transparent och hållbar välgörenhet för att förbättra förutsättningarna för utsatta barn i olika delar av världen.


Våra målsättningar är:

  • Att samla in pengar och på transparenta sätt stödja verksamheter som hjälper utsatta barn
  • Att fungera som en informativ och rådgivande part till alla intressenter med ett genuint intresse att hjälpa utsatta barn
  • Att i vårt dagliga arbete efterleva kraven i FN: s barnkonvention
  • Att agera transparent och hållbart, att förebygga och bekämpa korruption
  • Att ge donatorer och allmänheten information och relevanta fakta om medlemmar i vårt nätverk
  • Att sprida information om organisationer som inte agerar enligt gällande etiska riktlinjer

Våra riktlinjer är:

Medlemmar med intresse att delta i detta nätverk måste respektera och följa dessa grundläggande riktlinjer – Bli medlem >>.

För mer information kontakta:
Jari Kinnunen på: info@transparent-aid.org eller telefon: 0730 222 040.


Våra stadgar, konstitution, m.m.: