Chhahari Organisation Nepal är en NGO (registrerad icke-statlig organisation) baserad i Kathmandu, Nepal. Sedan 2007 tar Chhahari hand om nepalesiska bybarn, vars föräldrar antingen har dött, försvunnit eller är för fattiga för att försörja och utbilda barnen. I ett land där det inte finns någon social trygghet och den politiska situationen är mycket kontroversiell, ger Chhahari en unik möjlighet för föräldralösa barn att få utbildning och boende i en familjeliknande miljö. (www.chhahari.org)

Vision – Ett nytt barnhem

Chhahari Organization Nepals nuvarande barnhem är en hyresfastighet i Kapan, Kathmandu. Ständigt ökade hyreskostnader och byggnadens begränsade konstruktion är två betydande hinder för förbättring och expansion av Chhaharis verksamhet.

Projektets Milstolpar:

  • Att förvärva en mark i Kathmandu där ett barnhem kan byggas (alternativt en färdigbyggnad)
  • Att skapa ett attraktivt koncept för ett nytt barnhem
  • Att locka sponsorer med konceptet och säkra ekonomin
  • Att förverkliga projektet

Den beräknade budgeten för att köpa mark och bygga ett nytt barnhem är ungefär: 450 000 USD (3,5 MSEK).