Steffen Leth Møller i Danmark bad folk att på hans 50-årsdag att skänka pengar till våra projekt i Nepal. Han fick ihop 1500 USD som vi gladeligen tog emot i augusti. Pengarna kommer att gå till nytta för barnen på Chhahari enligt Steffens önskemål. Vi gratulerar och tackar Steffen från våra hjärtan!